Tietosuojaseloste

Kuopion Pukuliike Faunan tietosuojaseloste

Tämä on Kuopion Pukuliike Faunan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Pukuliike Fauna
Savonkatu 17, 70110 Kuopio
sähköposti: juhlaan@pukuliikefauna.com
www.pukuliikefauna.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hilkka Kokkarinen, Kuopion Pukuliike Fauna
Savonkatu 17, 70100 Kuopio
p. 044 523 3606
sähköposti: juhlaan@pukuliikefauna.com
www.pukuliikefauna.com

3. Rekisterin nimi

Kuopion Pukuliike Faunan asiakasrekisteri

Kuopion Pukuliike Faunan ajanvarauspalvelu (Slotti)

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tai vuokrattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Pukuliike Faunan www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, Slotti-ajanvaraus asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen juhlaan@pukuliikefauna.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen juhlaan@pukuliikefauna.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietoa evästeiden käytöstä

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia.

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.
Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.
On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä täältä: https://policies.google.com/privacy/partners.

Evästeseloste

Viimeksi päivitetty 4.12.2021

www.pukuliikefauna.com -verkkosivuston (jatkossa ”Verkkosivusto”) käyttäjistä kerätään tietoa evästeiden ja vastaavien teknologioiden (jatkossa ”Evästeet”) avulla. Tässä evästeselosteessa kerrotaan, miten Kuopion Pukuliike Fauna käyttää Evästeitä Verkkosivustolla ja kuinka voit itse hallita Evästeiden käyttöä päätelaitteillasi.

Verkkosivustolla käytössä olevat Evästeet eivät tallenna arkaluontoisia tietoja eivätkä nimeäsi, osoitettasi tai maksutietojasi.

1. Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttämällesi laitteelle ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa Verkkosivuston ja muiden palveluidensa käytettävyyttä. Eväste ei vaikuta tietoturvaan, eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Verkkosivuston käyttäjän IP-osoite ja yksilöllinen laitetunnus. Käsittelemme tällaisia tietoja henkilötietoina tietosuojalausekkeemme mukaisesti.

2. Minkälaisia evästeitä käytämme ja mihin niitä käytetään?

2.1 Välttämättömät Evästeet

Välttämättömät Evästeet ovat välttämättömiä Verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Välttämättömät Evästeet esimerkiksi lataavat osan Verkkosivuston toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen Verkkosivuston latautumista ja rekisteröivät jokaiselle Verkkosivuston käyttäjälle yksilöllisen tunnuksen, jotta käyttäjä voidaan tunnistaa myöhemmin uudestaan. Välttämättömiä Evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen.

2.2 Suorituskyky- ja analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme Verkkosivuston toimintaa. Analytiikkaevästeet keräävät tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät Verkkosivustoa ja miten käyttäjät navigoivat Verkkosivuston eri välilehtien välillä. Lisäksi analytiikkaevästeiden avulla kerätään tilasto- ja teknisiä tietoja käyttäjien laitteista ja ylläpidetään istuntoa käyttäjän vieraillessa toisella verkkosivustolla istunnon aikana.

2.3 Markkinointievästeet

Käytämme Verkkosivustollamme markkinointievästeitä. Nämä Evästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä Verkkosivustollamme. Käytämme näitä tietoja Verkkosivustomme optimointiin ja sisällön ja mainonnan osuvampaan kohdentamiseen käyttäjille. Lisäksi esimerkiksi kolmansien osapuolten mainostajat voivat markkinointievästeiden avulla kohdistaa käyttäjiin reaaliaikaisia ja osuvampia mainoksia.

2.5 Omat ja kolmansien osapuolten Evästeet

Käyttämämme Evästeet voidaan jaotella myös omiin Evästeisiin (first party cookies) ja kolmansien osapuolten Evästeisiin (third-party cookies). Omat Evästeet ovat Pukuliike Faunan tarjoamia ja hallinnoimme niitä itse – kolmannet osapuolet eivät voi vaikuttaa niiden toiminnallisuuksiin.

Kolmansien osapuolten Evästeitä tarjoavat ja hallinnoivat käyttämämme palveluntarjoajat Verkkosivuston kautta.

2.6 Evästeiden toiminta-ajat

Käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä Evästeitä. Istuntokohtaiset Evästeet ovat tallennettuina ainoastaan Verkkosivustolla vierailun ajan, ja ne poistuvat automaattisesti, kun verkkoselain suljetaan. Pysyvät Evästeet säilyvät siihen asti, kunnes ne poistetaan erikseen tai niiden voimassaolo päättyy. Pysyvät Evästeet eivät siis poistu automaattisesti sulkiessasi selaimen tai poistuessasi Verkkosivustolta.

2.7 Kuvaus Evästeistä

Alla oleva lista sisältää kuvauksen Verkkosivustolla käytössä olevista Evästeistä, kunkin Evästeen tarjoajasta, luokasta, käyttötarkoituksesta sekä toiminta-ajasta.

Evästeen nimi Tarjoaja Luokka Kuvaus Säilytysaika
PHPSESSID pukuliikefauna.com Välttämättömät Ylläpitää suojattua istuntoa poistetaan kun suljet selaimen
_fbp pukuliikefauna.com Markkinointi Tämä eväste mahdollistaa Facebook-pikselin toiminnan. Lue lisää Facebookin evästekäytännöistä. 3 kuukautta
_ga pukuliikefauna.com Analytiikka Osoittaa käyttäjälle yksilöllisen tunnuksen, jota käytetään tuottamaan tilastotietoja siitä, miten käyttäjä käyttää Verkkosivustoa. 2 vuotta
_gid pukuliikefauna.com Analytiikka Osoittaa yksilöllisen tunnuksen, jota käytetään tuottamaan tilastotietoja siitä, kuinka käyttäjä käyttää Verkkosivustoa. 1 päivä
_gat pukuliikefauna.com Analytiikka Eväste, jota Google Analytics käyttää pyyntömäärien vähentämiseksi. 1 minuutti
Evästeen nimi, tarjoaja, luokka, säilytysaika Kuvaus

PHPSESSID

pukuliikefauna.com

Välttämättömät

poistetaan kun suljet selaimen

Ylläpitää suojattua istuntoa

_fbp

pukuliikefauna.com

Markkinointi

3 kuukautta

Tämä eväste mahdollistaa Facebook-pikselin toiminnan. Lue lisää Facebookin evästekäytännöistä.

_ga

pukuliikefauna.com

Analytiikka

2 vuotta

Osoittaa käyttäjälle yksilöllisen tunnuksen, jota käytetään tuottamaan tilastotietoja siitä, miten käyttäjä käyttää Verkkosivustoa.

_gid

pukuliikefauna.com

Analytiikka

1 päivä

Osoittaa yksilöllisen tunnuksen, jota käytetään tuottamaan tilastotietoja siitä, kuinka käyttäjä käyttää Verkkosivustoa.

_gat

pukuliikefauna.com

Analytiikka

1 minuutti

Eväste, jota Google Analytics käyttää pyyntömäärien vähentämiseksi.

Ajankohtaista

Joulun aukioloajat 2021

Joulun aukioloajat 2021

Ma 20.12. klo 10-17
Ti 21.12. suljettu
Ke 22.12. klo 10-17
Joululomalla 23.-28.12. suljettu
Ke 29.12. klo 10-17
To 30.12. klo 10-17
Pe 31.12.- 2.1. suljettu
Loppiainen 6.1. suljettu

lue lisää
Black Friday 2021

Black Friday 2021

Pukuliike Faunan Black Friday -tarjouksiin kuuluu mm. laadukkaat miesten kauluspaidat. Seuraa sivujamme ja Facebook -julkaisujamme lähipäivien aikana!

lue lisää

Pukuliike Fauna

Liike on suljettu. Pukuliike Faunan nykyinen omistaja on siirtymässä eläkkeelle ja liike aukeaa 2023 aikana vain mikäli liiketoiminnalle löytyy uusi yrittäjä. Ajanvaraus ei ole enää käytössä.

Savonkatu 17, 70110 KUOPIO
Käynti 2. kerroksesta
juhlaan@pukuliikefauna.com
p. 044 5233 606

Ota yhteyttä

Copyright Pukuliike Fauna 2023  |  Tietosuojaseloste | Sivut: tiinet.fi